• Baika

ทำเนื้อตากแห้ง (Beef Jerkey)


ทำเนื้อตากแห้ง (Beef Jerkey) จากเนื้อของพ่อดีแล่น

วิถีชีวิตฟาร์มเมอร์อเมริกาฝั่งตะวันตก คือความพอเพียงที่แท้ทรูมาก

พ่อเลี้ยงวัวขาย ปีนึงจะส่งวัวเชือดสำหรับกินเองในครัวเรือน 1 ตัว

และทำดรายเอจฟรีซไว้กินยาวๆไป ส่วนผัก ผลไม้ ปลูกเองในสวนหลังบ้าน

ถึงเวลามื้ออาหารก็แค่เดินไปเก็บมาทำ

3 views

BAIKAFIT ©2018 | POWERED BY AFTERMEAL PRODUCTION